Select Page

Co jsou Rodinné konstelace?

Celý náš život si udržujeme emocionální a energetické napojení na naši původní rodinu. Nezáleží na tom jak daleko od sebe bydlíme, naše “nastavení” pochází z této rodiny a má velký vliv na náš život. Proto je dobré ho znát a pracovat s ním. Je to brána k osvobození se od automatických reakcí, která vede k dalšímu osobnímu rozvoji.

Rodinné konstelace jsou krásná a čistá metoda. Ukazují nám jak nás ovlivňuje naše podvědomí, jaké “proudy” a kam nás v životě nesou. Díky tomu konstelace přináší osvětlení mnoha situací, například:

 • Nedořešené vztahy s rodiči a jejich vliv na náš celý život
 • Potíže s navázáním nebo udržením partnerského vztahu
 • Manželská komunikace, manželská krize
 • Obtíže v intimním životě
 • “Dokončování vztahů” – skutečné a smírné uzavření vztahu po rozchodu nebo rozvodu
 • Konflikty v rodině
 • Depresivní stavy, výkyvy nálad, opakující se psychické obtíže
 • Sebehodnocení – nízké sebevědomí, nejistota v životě, slabé rozhodovací schopnosti
 • Příčiny obtížných životních situací (které se mohou opakovat u jednotlivce nebo v rodině)
 • Hlubší příčiny nemocí (dospělí i děti) – opakující se, závažnější nebo dlouhodobé nemoci
 • Přitažlivost negativních věcí – např. násilí, alkoholismus, drogy, sebevražda, nevhodní partneři
 • Pocit úzkosti nebo smutku (který nemusí vůbec korespondovat s aktuální situací v životě)
 • Traumata (porodní trauma, traumatické zážitky jako náhlá nebo násilná smrt někoho v rodině, násilí apod.)
 • Potíže v pracovním prostředí – vztahy na pracovišti, komunikace, motivace
 • Situace ve škole – šikana, neklid, nesoustředěnost, obtížné hledání kamarádů (starší děti, středoškoláci, vysokoškoláci)
 • a mnoho dalších…
  Je také možnost postavit konstelaci náhledovou pokud se potřebujete ohledně něčeho rozhodnout – např. stěhování, změna práce, vztahy na pracovišti, začátek nového projektu atd. Dostanete tak informace o tom co probíhá na hlubší úrovni, co lze očekávat při různých variantách řešení.

Více najdete v článku na blogu zde.

Ráda zodpovím Vaše případné dotazy – napište nebo zavolejte mi.

Rodinné konstelace vycházejí z práce německého psychoterapeuta Berta Hellingera a jsou široce využívané po celém světě.

Nabízím možnost skupinové i individuální rodinné konstelace.
Při skupinové konstelaci je větší dynamika a kromě vlastní konstelace máte možnost stát v konstelacích dalších účastníků což pro vás může být velmi prospěšné. Uvidíte svoji situaci z jiného úhlu. Pracuji v menší skupince (8 – 12 lidí), protože tak je více klidu a prostoru pro všechny účastníky.
Individuální konstelace oproti tomu zase nabízí více soukromí a klidu a soustředění se na sebe. Pracuji zde pouze s Vámi (délka setkání zhruba 2 hodiny).

Cena: individuálně 1500 Kč, skupinová konstelace 700 Kč (nebo 200 Kč za účast bez stavění vlastní konstelace), viz níže.

Další termín skupinové rodinné konstelace -sledujte informace zde na webu nebo na Facebooku “Bachovky Praha – Ludmila Salemová”.

Přihlášování na konstelace: přes email lida@bachovkypraha.cz nebo přes telefon 774 028 777, případně přes zprávy na Facebooku. Přihláška na skupinovou konstelaci je platná po uhrazení 200 Kč na účet 670 100 – 221 033 7030/6210, do zprávy napište „RK + Vaše jméno + měsíc číslicí“  (např. „RK Andělová 1“). Doplatek na místě v den konstelací je pak 500 Kč pokud budete chtít postavit vlastní konstelaci nebo 0 Kč pokud se budete pouze účastnit (stát v konstelacích nebo pozorovat).

Další informace najdete zde.