Select Page

EFT znamená Emotional Freedom Technique, technika emoční svobody.

Jde o velmi efektivní metodu pro uvolnění emočních bloků, řešení našich negativních emocí a přesvědčení, která nás limitují v životě.

Nepříjemné zážitky a stres způsobují přerušení nebo omezení toku energie v těle. Důsledkem je psychická nepohoda nebo zdravotní potíže (orgány nemají dostatek životní energie).

Jsme unavení, úzkostní, apatičtí, depresivní, nedaří se nám změnit naše životní návyky nebo nám nízké sebevědomí opakovaně podráží nohy, zdravotní potíže se vracejí nebo se nám zdají „nevysvětlitelné“. Je to proto, že náš mozek si uložil určitou automatickou reakci a tu teď opakujeme, i když vědomě nechceme.

EFT nám umožňuje rozpojit toto spojení mezí určitým stresorem a naší reakcí.
Místo ní se na hluboké úrovni uloží pozitivní informace.

Jaké potíže mohu například s EFT řešit?
Deprese, fobie, úzkosti, apatie, obsedantně kompulzivní poruchu, panické ataky, závislosti, partnerské potíže, traumata (nehoda, ztráta blízkého člověka, šikana, zneužívání atd.), noční můry a děsy, nedostatek motivace a energie do života, nízké sebevědomí a nerozhodnost, potíže se soustředěním, obtíže se spánkem, strachy a přehnaná starostlivost, hlubší příčiny nemocí a bolesti, žárlivost, vztek, slabá vůle, kritičnost, workholismus, sebelítost, hyperaktivita, emoční nevyrovnanost, netrpělivost, adaptace na změny.
Dále také obecné pocity typu vnitřní neklid nebo nejistota kudy v životě dál.

Jak probíhá EFT sezení?
Je možné osobně nebo přes Skype.
Vy určujete téma – co Vás limituje v životě? Čeho byste se rádi natrvalo zbavili?
Já Vás provedu myšlenkami, pocity a reakcemi, které na ně máte uložené. Postupně budeme ukládat nové pozitivní vzorce.

Ukládání probíhá přes doteky na místech kde jsou hlavní energetické linie napojené na mozek (obličej, ramena). Při osobním setkání je provádím já nebo je můžete provádět Vy, při sezení po Skypu je provádíme sami (vše Vám předem vysvětlím).

EFT vychází z aplikované kineziologie a neurologie. Metodu rozvinul Nick Ortner a později Robert Smith, patří do takzvané energetické psychologie.

Účinky EFT jsou trvalé.

Jak dlouho sezení trvá a kolik stojí?
Jedno EFT sezení trvá jednu až dvě hodiny, podle toho jak komplexní je téma, na kterém budeme pracovat a s čím je spojené. Cena je 1500 Kč (obvyklá délka 2 hodiny).