Select Page

Rodinné konstelace jsou krásné a také efektivní. Je to proto, že se dotýkají velmi hlubokých věcí v rodině i v nás. Přispívají tak:

 • pozitivnímu vývoji v konkrétních situacích v rodině
 • k sebepoznání a rozvoji osobnosti: věci vidíme a cítíme z jiného úhlu a uvědomujeme si širší souvislosti a větší celek. Integrujeme také části svojí osobnosti, o kterých jsme nevěděli nebo které jsme nepřijímali. To vše nám přináší větší vyrovnanost, svobodu a sílu do života.

Průběh konstelace se může hodně lišit a popsat ho lze jen v nástinu. Protože mi ale dotazů přichází mnoho, shrnu to nejdůležitější.

Nejzásadnější je, že se nejedná o „divadlo“ nebo nějaké psychodrama kde bychom přehrávali například konfliktní situace z rodiny a emoce, které tam probíhaly nebo probíhají. Nehledáme ani rychlá řešení založená na analýze nebo subjektivním názoru toho kdo konstelaci vede (tzv. konstelář).

Pracujeme s energetickým polem rodiny. Průběh i výsledek má tedy u této metody mnohem větší hloubku. Dotýkáme se podvědomí, duše. „Spodních proudů“, které nás někam nesou aniž si to uvědomujeme. Jde o něco silnějšího než jsme my sami.

Časté otázky ohledně konstelací:

„Mám se nějak na konstelaci připravit?“

Být připravený na konstelaci znamená vnímat potřebu změny a nechat k sobě přijít to co přijít má. Změnu si nelze vynutit, ale můžeme ji nechat přijít, když nebudeme podléhat strachu a bránit tak vývoji v životě. Blokovali bychom si tak životní energii, sílu a radost.

Před konstelací je dobré si promyslet na co se chceme podívat – konkrétní vztah v rodině, obecný pocit v životě, osud nějakého rodinného příslušníka, který se nás dotýká?
Je také dobré znát neobvyklé osudy v rodině (viz níže, bod 1).

Vlastní konstelaci si ale také vůbec nemusíte stavět. Stačí přijít, dívat se, případně stát jako zástupce v konstelaci někoho jiného. I z toho se lze mnohému naučit. A možná si pak konstelaci příště postavíte, ale s jiným záměrem než který jste měli původně, protože se vaše vnímání situace mezitím posunulo..

„Jak prakticky rodinné konstelace probíhají?“

  1. Sdělíte motivaci ke konstelaci konstelářovi (před skupinou, všichni v ní jsou zavázáni mlčenlivostí, protože mnoho témat je intimních na různé úrovni). Zároveň uvedete jaké je základní uspořádání rodiny a konstelář se podle potřeby zeptá pokud je třeba něco doplnit. Dobré je vědět jestli jsou ve vaší rodině nějaké neobvyklé osudy: lidé, kteří zemřeli před 40. rokem, sebevraždy, lidé vyloučení z rodiny nebo zapomenutí, nenarozené děti, lidé kteří vstoupili do řádu nebo sekty, křivdy typu násilí, vyvlastnění apod. Tyto osudy mohou (ale nemusí vždy) mít vliv na situaci v rodině a je dobré o nich vědě
  2. Konstelář určí, které osoby jsou pro konstelaci relevantní (např. vy, matka, otec, otcovi rodiče a jejich rodiče). Další zástupce lze také přidat později pokud to konstelace vyžaduj
  3. Za určené osoby si vyberete zástupce z lidí ve skupině (pokud s tím souhlasí) a rozestavíte je do prostoru tak jak to cítíte. Důvěřujte své intuici, klidně si i zavřete oči. (Výběr neprobíhá náhodně, velmi často se stává, že zástupce po konstelaci cítí, že tato role tu byla hodně i pro něho, může mu někdy dokonce posunout víc než jeho vlastní konstelace).
  4. Během konstelace sedíte a pozorujete, díváte se co se v rodině odehrává. Vaše aktivní role přijde zase až na závěr. Konstelace je hodně o tichu, o tom nechat na sebe působit to co se SKUTEČNĚ děje pod každodenní rutinou v rodině.
  5. Pokud jste v konstelaci jako vybraný zástupce, pak stačí počkat až k vám dorazí impulsy z energetického pole rodiny, ve kterém stojíte. Vjemy přijdou samy, není potřeba nic dělat nebo mít nějaké zvláštní schopnosti, zástupcem může být opravdu každý. Prostě důvěřujte svému vnímání. Nic necenzurujte, sdělujte i pocity, které se vám zdají třeba v té situaci neobvyklé (např. nepoznávám svoje dítě, necítím nic k matce, přitahuje mě někdo cizí apod.)  V určité chvíli konstelář vyzve k následování vnitřních pocitů, v té chvíli je možné se hýbat v prostoru. Vše probíhá klidně, raději pomaleji, abychom měli čas všímat si co se děje s energií v rodině. Pokud se vás konstelář zeptá jak se cítíte, odpovíte (např. „Cítím se slabý, chtěl bych se přesunout k tamté osobě, tam cítím klid.“ ) Případně pokud je vjem silný, přihlásíte se sami o slovo.Někdy také vstupuje konstelář do konstelace s určitými instrukcemi – např. něco co by bylo dobré říct, na někoho se podívat apod. Je to proto, aby se rodinný systém dostal krok za krokem do rovnováhy a každý v něm měl své místo. Konstelář ale do konstelace vstupuje pouze pokud je to opravdu potřeba, stejně jako zástupci naslouchají svým impulsům členů rodiny, konstelář naslouchá impulsům pro celou konstelaci.  Ve chvíli kdy je v rodině taková rovnováha jaká je v tuto chvíli dosažitelná, konstelář oznámí, že je čas na výměnu, tedy ten kdo si konstelaci stavěl se vymění s tím kdo ho zastupoval . Pokud je to třeba, tak se ještě chvíli pracuje dál (např. pokud si změnu potřebujeme více procítit nebo něco vyjádřit).
  6. Po ukončení konstelace konstelář vyzve všechny účastníky, aby vystoupili z rolí, ve kterých stáli. To se netýká toho kdo si konstelaci stavěl, protože ten je na svém skutečném místě v rodinném systému, tedy ze své role nevystupuje.

„Výsledek konstelace je tedy že něco pozoruji?“

Výsledkem konstelace je nové uspořádání nevědomých vzorců chování, nové energetické uspořádání rodiny. Stojíme v nových, harmonických energiích a cítiíme pocity, které někdy zažíváme i poprvé v životě. Například absolutní bezpečí….klid….sebevědomí…nepodmíněnou lásku….ukotvenost….jasnost….smíření…..nadhled. Nejde jen o chvilkové procítění si toho co bylo vytvořeno! Dochází ke změně nastavení v rodinném systému. Energie volně plyne a všichni se cítí lépe. Největší efekt má konstelace u toho kdo si ji přišel postavit, efekt se ale projeví i u dalších jemu blízkých lidí (rodič, partner, sourozenec, dítě, kolega).

„Mám nedorozumění s členem rodiny, musíme na konstelaci přijít oba?“

Ne. Síla konstelací je v tom, že pracujeme se skutečným energetickým systémem rodiny. Tedy konstelaci si stavíte vy, ale pozitivní vliv má i na ty, kterých se týkala (např. partner, rodiče, děti, sourozenci, nadřízený). Tedy není třeba, aby na terapii chodili všichni, kterých se to týká. Někdy by to ani nebylo vhodné. Zároveň konstelace nejsou žádnou manipulativní metodou, jde o přirozený důsledek provedené terapie.

„Jak dlouho konstelace trvá?“

Většina konstelací trvá půl hodiny až hodinu, někdy déle.

„Je něco co bych bezprostředně po konstelaci měl/a nebo neměl/a dělat?“

V den kdy jste stáli v konstelaci (obzvlášť pokud to byla vaše vlastní konstelace) je dobré nepít alkohol. Nedoporučuji také konstelaci racionálně analyzovat nebo ji převyprávět těm, kterých se také týkala, obojí může spíš negativně ovlivnit výsledek, protože ty největší věci v životě nejsou uchopitelné hlavou. Odpočívejte a celkově buďte víc se sebou. Probíhají hluboké procesy v psychice, které se nastartovaly a mohou pokračovat i několik měsíců. Pokud máte po konstelacích jakékoli dotazy nebo něco co byste rádi řešili, vždy se na mě můžete obrátit.

„Jak často mohu jít na konstelaci?“

Minimální odstup mezi konstelacemi je zhruba měsíc. Je to proto, že pracujeme se silnými, takzvanými primárními pocity, s tím co je větší než my.

„Kdy je dobré jít na rodinnou konstelaci?“

V případech konfliktů vnějších nebo vnitřních – tedy např. nedořešené vztahy s rodiči (spory, pocity nepřijetí z jedné nebo druhé strany, pocity typu přebírám chování svého rodiče ačkoliv nechci apod.), problémy ve vztazích se sourozenci (žárlivost, obtížná komunikace, spory), potíže v sexuálním životě, manželská/partnerská krize, problémy při výchově dětí, různé situace na pracovišti, silné nebo opakované zdravotní obtíže, nevysvětlitelné pocity, životní krize a okamžiky kdy se rozhodujeme o zásadních věcech (životní křižovatka), při snaze o lepší pochopení naší životní cesty, našich kořenů, pokud se chceme více zorientovat a posílit. Důvodů pro konstelaci je mnoho. Je možné mít i tzv. náhledovou konstelaci, která pomůže osvětlit situace kdy jste na rozcestí, kdy se máte rozhodnout např. ohledně stěhování, práce, vztahu, o novém projektu apod. Taková konstelace ukáže jaké jsou případné dopady různých variant a která varianta by pro Vás byla nejvhodnější.

„Jsem těhotná, je pro mě konstelace vhodná?“

Pokud těhotenství probíhá bez potíží, je možné na konstelaci přijít. Nejvhodnější je pro to druhý trimestr. Vždy se se mnou můžete poradit, záleží také na tématu, na kterém bychom pracovali. Obecně ale těhotenství není kontraindikace.

„Užívám léky na depresi / úzkost, můžu přijít na konstelaci?“

Pokud užíváte psychofarmaka, prosím poraďte se před konstelací jestli je pro vás tato metoda v tuto chvíli vhodná. V některých případech může být velmi prospěšná. V jiných případech je vhodnější jiná metoda. Ráda vám poradím.

Krásný den přeje,
Lída Salemová
Bachova terapie
Rodinné konstelace
Biodynamické masáže
EFT – uvolnění emočních bloků
Bylinná medicína

lida@bachovkypraha.cz
774 028 777
Skype: ludmilasalemova
Fb: Bachovky Praha – Ludmila Salemová