All services are available in English 774 028 777 lida@bachovkypraha.cz
Select Page

Co jsou Bachovy esence a jak mi můžou pomoci?

Bachovy esence jsou bezvadnou podporou pro život. Ať už jde o lepší zvládání každodenních situací nebo o období, kdy procházíme většími změnami, dokážou nás podržet. Nevyčerpáváme se tak starostmi, netrpělivostí, neflexibilitou nebo třeba nízkým sebevědomím. Rychleji postupujeme v osobním rozvoji kupředu a to se brzo odrazí v našich vztazích, práci i vnitřní pohodě..

Hlavní předností Bachových esencí je to,, že řeší příčiny.

S čím konkrétně nám umí Bachovy esence pomoci? Jednoduše řečeno se všemi stavy, při kterých se necítíme dobře, např.:

 • Netrpělivost a celkový neklid
 • Cholerická povaha
 • Únava, vyčerpání (také únavový syndrom, CFS)
 • Perfekcionismus, workoholismus – neustálé hledání toho co dělat a jak být nejlepší
 • Výkyvy nálad, náladovost – také u dětí nebo při menopauze. Bipolární porucha (podpůrná léčba).
 • Nedostatek motivace nebo chuti do života, flegmatická povaha, letargie
 • Úzkosti, strachy a fobie (ze zkoušky, z řízení auta, z cesty, z porodu, vystupování na veřejnosti atd.).
 • Panické ataky, agorafobie, sociální fobie, úzkostná porucha.
 • Nutkavé jednání, obsesívní chování (až obsesivně kompulzivní porucha)
 • Nižší sebedůvěra, stydlivost (blokuje naše schopnosti, protože si nevěříme)
 • Neklidné myšlenky, které se stále vracejí
 • Potíže se soustředěním nebo pamětí
 • Potíže s usínáním a spaním, poruchy spánku, nespavost, noční můry, hodně živé sny
 • Deprese, sklíčenost, uzavírání se do sebe, dystymie (slabší deprese, která často není rozpoznána)
 • Prokrastinace, odkládání úkolů (nechuť až odpor k plnění úkolů / plnění úkolů pozdě nebo jen pod tlakem)
 • Vztek, nenávist (také PMS)
 • Žárlivost, soutěživost (sourozenci, partneři, kolegové)
 • Adaptace na změny (rozchod, puberta, svatba, těhotenství, nová práce, rozvod, stěhování a mnoho jiných situací).
 • Velká citlivost až přecitlivělost na to co se děje v mém okolí
 • Hyperaktivita, neklid, ADHD, tiky
 • Kritičnost, vysoké nároky a vyvíjení tlaku na sebe nebo na okolí.
 • Osamělost nebo sebelítost, lítost.
 • Obavy o blízké – např. o děti a jejich vývoj, o rodinné příslušníky při nemoci
 • Strach ze smrti
 • Slabá vůle –  když neumíme říct ne, vymezit si hranice
 • Potíže se sebeovládáním – křik, hysterie, konflikty, také vzdor u dětí
 • Nerozhodnost, nejistota (přešlapování v životě na místě)
 • Manipulace, nárokování si někoho (malé děti vůči mamince, mezi partnery, v rodině, i mezi přáteli)
 • Opakující se nemoci, nevyhovující zaměstnání, partneři – potíž s pochopením toho co je třeba dělat jinak, neschopnost poučit se z chyb
 • Zasněnost, duševní nepřítomnost (potíže s koncentrací, např. ve škole, v práci)
 • Přetíženost mnoha úkoly (až panika, která nastupuje pokud toho je více na práci)
 • Beznaděj, zoufalství
 • Sebestřednost, velká upovídanost (nedostatek schopnosti naslouchat)
 • Lpění na minulosti, časté vzpomínání na to co bylo, nostalgie
 • Když neumíme “vypnout” a odpočívat, dovolit si chvíli regenerovat nebo spát
 • Pocity viny, výčitky
 • Smutek, žal, melancholie
 • Kolaps – celkový nebo nervový
 • Šok, trauma, disociace, posttraumatická stresová porucha.
 • Vyhrocené pocity – až pocit „na zbláznění“, velký vnitřní tlak, chaos
 • Potlačování vlastních pocitů  – např. přejídání se, obezita, bulimie nebo naopak anorexie, alkoholismus, drogy, časté užívání léků (na spánek, na bolest), workoholismus, může se projevovat i nadměrnou veselostí (maska)
 • Rigidita, nepružnost, potlačování vlastních potřeb
 • Psychosomatické potíže (mnoho zdravotních potíží, které mohou pramenit ze stresu – bušení srdce, závratě, tíseň na hrudi, bolesti hlavy, únava, výkyvy nálad a krevního tlaku, třes, pocení, sklon ke křečím v břiše, pocitům na zvracení (nausea) nebo průjmům při stresu (dráždivý tračník), sklon k vyrážkám na kůži – tzv. somatoformní vegetativní porucha. Dále také významný faktor u nemocí jako porucha imunity, rakovina, Crohnova choroba, roztroušená skleróza, potíže s menstruací, bolesti kloubů a mnoha dalších. Psychické příčiny jsou menším nebo větším faktorem až u 90 % onemocnění).
 • Porucha chuti k jídlu, nechutenství. Porucha zájmu o sex, nízké libido.
 • Nejistota ohledně toho jaké je moje místo životě, kudy se vydat dál..
 • Dominantní chování nebo komandování  (dospělí i děti)
 • Apatie, rezignace na neuspokojivou situaci
 • Potíže s prožíváním blízkosti a lásky – např. chybějící mateřská láska vůči dítěti, nedostatek schopnosti nebo chuti přiblížit se partnerovi (pocit prázdnoty u srdce)

Přečtěte si také: Umí Bachovy esence léčit fyzické nemoci?

Hlavní výhody Bachových esencí:

 • jsou čistě přírodní – nevadí ani alergikům, nejde o výtažky
 • jsou účinné, jemné – může je používat každý, vč. těhotných žen a malých dětí
 • nemají žádné vedlejší účinky – při užívání nedochází ani na začátku ke zhoršení obtíží jako u mnoha jiných alternativ
 • lze je kombinovat s klasickou léčbou pokud je to nutné
 • nevzniká na nich závislost – naopak řeší příčinu obtíží!

Kdo byl dr. Edward Bach? Britský lékař, který pracoval v nemocnici jako bakteriolog. Nesouhlasil s tím, že vyšetření nebo léčba jsou často bolestivé a to i víc než nemoc sama. Byl přesvědčený, že léčba by měla být neinvazivní, měla by řešit skutečnou příčinu potíží a brát ohled na individualitu pacienta. Začal proto hledat lepší způsob léčby… Časem se u něj vyvinula neobyčejná citlivost na energii a dokázal vypracovat systém, který dnes máme k dispozici.

Bachovy esence nesou energii divoce rostoucích rostlin, která nám pomáhá vyrovnávat disharmonie v naší energii. Jde o bioenergetickou medicínu, která funguje podobně jako když ladička ladí piáno. Můžeme tak ovlivnit svoji psychickou i fyzickou pohodu, posílit se a cítit větší jistotu i lehkost v životě.